وینچ 3 تا 5 تن

کد این محصول: 706

031-33880391
031-33880391
031-33880391
0913-3189353
0913-3189353
031-33880391
  
معرفی و مشخصات

رديف

ظرفيت (تن)

مدل

شرح جرثقيل

بالابري

تعداد فال

سرعت بالابري

سرعت ترولي

1 

   3 

SMT-S30006

چهار كاره تک سرعته

6

1 . 1

5

15.8

2 

   3 

SMT-D30006

چهار كاره دو سرعته

6

1 . 1

5.2-5

15.8

3

   3 

SMT-D30006D

چهار كاره تمام دو سرعته

6

1 . 1

5.2-5

15.8-7.9

4

   3 

SMT-D30006D

چهار كاره دو سرعته

6

1 . 1

5.2-5

15.8

5

   5

SMT-S50006

چهار كاره تک سرعته

6

2 . 1

2.5

13.3

6

   5

SMT-D50006

چهار كاره دو سرعته

6

2 . 1

2.5-1.25

13.3

7

   5

SMT-D50006D

چهار كاره تمام دو سرعته

6

2 . 1

2.5-1.25

13.3-6.6

8

   5

SMO-S50006D

دو كاره تک سرعته

6

2 . 1

2.5

-

9

   5

SML-D50006

چهار كاره دو سرعته

6

2 . 1

2.5-1.25

13.3

پرسش و پاسخ

شما هم سوال خود را بپرسید:
کد امنیتی:
کد امنیتی
تصویر جدید
درخواست خرید
عنوان محصول:
نام شما:
ایمیل:
تلفن:
پیام:
کد امنیتی:

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع