تجهیزات هوای فشرده

مخزن ميكرو فيلتر دراير جذبي دراير تبريدي - خشک کن تله آبگير و روغن گير
(Air Receiver) (Micro Filter) (Adsorbtion Dryer) (Refrigeration Air Dryer ) ميكرو تراپ (Micro Trap)
مخازن هوای فشرده، براي ذخيره هواي خروجی کمپرسور باد  مورد استفاده قرار مي گيرد و با توجه به ميزان قشار مورد نياز ، داراي فشار كاري متفاوتي مي باشد كه معمولآ بين بين 8 بار تا 13 بار متغير است.
 
میکروفیلترها، تجهیزاتی هستند، جهت جذب ذرات غبار و روغن و ناخالصي هاي موجود در هواي فشرده.  انواع ميكرو فيلترها عبارتند از: پري فيلتر، ميكرو فيلتر اوليه ، ميكرو فيلتر ثانويه و ميكرو فيلتر سيليكوني شامل دو برج فولادي همراه با مواد جاذب  و شيرهاي تخليه برقي مي باشد. اين مواد جاذب، بخار آبي را كه در مسير هواي فشرده قرار دارد تا ميزان بسيار زيادي جذب مي كند. نقطه شبنم = حدود -40 C  عملكردي شبيه به يخچال دارد ، به طوری كه هوا را سرد كرده و ذرات بخار آب موجود در هوا در اثر اين سرما به آب تبديل مي گردد و از راه شيرهاي تخليه، خارج مي شود.  نقطه شبنم این کمپرسورها  = حدود +2 C  تله آبگیر بعد از كمپرسور نصب مي گردد و ذرات آب و روغني را كه در هواي خروجي از كمپرسور وجود دارد را جذب كرده و از ورود اين ذرات به مخزن جلوگيري مي كند. عنواین دیگر با کاربری خاص:  واتر تراب یا water trap


کلمات کلیدی:

تجهیزات هوای فشرده، مخزن، میکروفیلتر، درایر جذبی، درایر تبریدی، تله آبگیر و روغن گیر

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع