كف شور


کف شوی صنعتی پردیس صنعت 

دستگاه های کف شوی صنعتی
دستگاه های کف شوی صنعتی ساخت کمپانی OMM ایتالیا است که دارای عرض شستشو از 350  تا1030 میلی متر است.

مدل 350E Minispeed با مساحت کارکرد 900 m2/h و عرض کارکردی 540 mm با نیروی محرکه برق تک فاز

مدل 350B Minispeed با مساحت کارکرد 900 m2/h  و عرض کارکردی 540 mm با نیروی محرکه برق باطری

مدل 500Elettra با مساحت کارکرد 1400 m2/h  و عرض کارکردی 750 mm با نیروی محرکه برق تک فاز

مدل 500ECO با مساحت کارکرد 1100 m2/h  و عرض کارکردی 750 mm با نیروی محرکه باطری

مدل 500SFERY با مساحت کارکرد 1800 m2/h  در ساعت و عرض کارکردی 850 mm با نیروی  باطری

مدل RUGBY700 با مساحت کارکرد 2500 m2/h  و عرض کارکردی 1030 mm با نیروی محرکه باطری

مدل SPARTACUS 560 با مساحت کارکرد 2800 m2/h  و عرض کارکردی 560 mm با نیروی محرکه باطری

مدل Stile800 با مساحت کارکرد 4200 m2/h  و عرض کارکردی 1030 mm با نیروی محرکه باطریکلمات کلیدی:

کف شور، فروش کف شور

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع