جارو صنعتي

 جاروب صنعتی پردیس صنعت

دستگاه های جاروب صنعتی

دستگاه های جاروب صنعتی ساخت کمپانی OMM ایتالیا است که دارای عرض کارکرد 620 تا 1200 میلی متر است.

Sweeper 500ST مساحت کارکردی 2600 مترمربع در ساعت و عرض کارکرد 620میلیمتر با مخزن 40 لیتری

Sweeper 500BT مساحت کارکردی 2600 مترمربع در ساعت و عرض کارکرد 620میلیمتر با مخزن 40 لیتری

Ciclope 70B مساحت کارکردی 8000 مترمربع در ساعت و عرض کارکرد 1200میلیمتر با مخزن 80 لیتری
کلمات کلیدی:

جاروی صنعتی، فروش جاروی صنعتی

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع