بکهو لودر

 

فروش بکهو لودر | قیمت بیل بکهو

 
بکهو لودر ها درواقع لودرهای کوچکی هستند که درپشت خود یک بیل مکانیکی دارند وبرای کارهای سبک استفاده می شوند. کلیه مشخصات عمومی آنها مانند لودرها و بیل های مکانیکی است که به دلیل دوکاره بودن این ماشین دربسیاری ازپروژه ها ی کوچک ازاین وسیله استفاده می شود به خصوص اگرپروژه مربوط به کندن خندق باشدهمانطورکه گفته شد درقسمت جلوی این ماشین یک بیل مکانیکی وجود دارد، قدرت این بیل نیزبراساس زاویه آن بازمی شود وشعاع عملکردبازوها فرق می کند .انواع بکهو لودرها شامل بکهولودر هیوندای ، بکهو لودر تی بی ال، بیل بکهو سنوپارس ، بیل بکهو نیوهلند، بیل بکهو هیدرومک
برای اطلاع از شرایط فروش بیل بکهو ، قیمت بیل بکهو و دریافت کاتالوگ بیل بکهو با شماره 33880395 - 031 و یا شماره همراه 09120139040 تماس بگیرید.

bilback


شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع