بالابر

graphic-header

بالابر

بالابر هیدرولیکی

منظور از بالابر هیدرولیکی یا بالابر هیدرولیک، کلیه بالابرهایی است که سیستم بالابری آن ها بوسیله هیدرولیک انجام می شود. تقریبا اکثر بالابرها را شامل می شود و مطابق با نیاز و کاربری بالابر مورد نظر فرق می کند.

بالابر نفری

بالابرهایی که کاربرد اصلی آنها انتقال نفر به ارتفاع برای دسترسی و انجام عملیات شامل تعمیرات، نصب، نگهداری و ... می باشد. بالابر نفری نیز بر اساس نوع کاربرد متنوع می باشد.

بالابر صنعتی

بالابر صنعتی بیشتر به بالابرهایی اشاره دارد که در محیط های غیر عمومی و کاربری صنعتی استفاده می شود. ارتفاع دسترسی و ظرفیت های این گروه از بالابرها به طور مشخص بیشتر از بالابرهای معمولی و غیر صنعتی است.

بالابر خانگی

منظور از بالابرهای خانگی ، بالابرهایی است که برای کاربری های سبک مثل انتقال افراد مسن یا معلول یا انتقال افراد بین طبقات استفاده می شود. گاهی از آسانسور هیدرولیک و خانگی نیز با عنوان بالابر خانگی نام برده می شود.

بالابر برقی

منظور از بالابر برقی آن نوع از بالابرهایی است که یا به طور مستقیم عمل بالابری با نیروی برق و توسط موتور انجام می شود و یا اشاره به بالابرهای دارد که دستی نباشند. بعضی از این بالابرها همان وینچ دستی یا جرثقیل است و بعضی بالابرهای ریلی هیدرولیک برقی است.

بالابر ریلی

بالابرهای ریلی از دیگر خانواده ی بالابرهای نفری هستند که در انواع مختلف تک ریلی، دوریلی و چهار ریلی می باشند و قابلیت دسترسی به حداکثر ارتفاعات متفاوتی از 8 متر تا 18 متر را فراهم می کنند و دارای سیستم هیدرولیکی هستند که با برق شهری یا باطری کار می کنند. ظرفیت بار سبد نیز از 130 تا 250 کیلوگرم متغیر است. این بالابرها دارای قطعاتی استاندارد بوده و دقت زیادی در ساخت آن ها صرف شده است و ضریب ایمنی آن ها بالاست.

...

بعضی دیگر از انواع بالابر برای مشاهده و انتخاب:

chart-balabar

..

بالابرهای صنعتی:

chart-balabar-sanati

فهرست محصولات

logo-samandehi

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع