نمایشگاه نساجی اصفهان 96

چاپ

دوازدهمین دوره نمايشگاه بين المللی صنعت نساجی اصفهان 96 


تاریخ شروع:پنجشنبه 96/11/26                                        تاریخ پایان:يكشنبه 96/11/29

                                                     زمان بازدید:15 الی 22

 59002354

 

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع