بالابر خانگی

چاپ

بالابر خانگی

 

با در نظر گرفتن نیاز افراد سالمند ،معلول و حتی برای پیشگیری از عوارض ناشی از استفاده پله و با توجه به عدم پیش بینی فضای مناسب و کافی برای آسانسور از بالابرهای خانگی استفاده می شود .بالابر خانگی بالان صنعت HOME LIFTبدون نیاز به چاله (Pit Less)بدون نیاز به موتور خانه (Room Less)قابل نصب در فضای کم و محدودبدون نیاز به تخریب محل نصببدون نیاز به جوشکاری برای نصبسـرعت آرام و تـدریجی در شـروع حـرکت و هنـگام توقف کابیـنمجهز به پمپ دستی برای انتقال کابین به نزدیک ترین طبقه هنگام قطع برق و مواقع ضروریمصرف برق فقط برای بالا رفتن آسانسور و صرفه جویی در انرژیامکان پایین آوردن کابین در زمان قطع برقامـکان جابـجایی از یک مکان به مکان دیـگر بـه دفعاتنصب سـریع و آســانبدون نیاز به برق سه فازایــمن، زیبا، بـادوامکیفیت تولید محصولات بالان صنعت تحت مدیریت و الزامات استاندارد ایزو (توف آلمان)

 

Untitled-1-5

 

 

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع