فروش یک دستگاه لیفتراک به بانک سپه مرکزی

چاپ

فروش یک دستگاه لیفتراک دوسان - دوو

مدل: دوگانه سوز

سری: 5   

تناژ:  5/1 تن 

به بانک سپه مرکزی اصفهان

 

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع