پردیس صنعت در نمايشگاه تخصصي انرژي ( نفت، گاز، پتروشيمي)

چاپ

 

حضور پردیس صنعت در

دومين نمايشگاه تخصصي انرژي ( نفت، گاز، پتروشيمي(

25-22   مرداد - اصفهان

 

 

 

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع