حضور در نمايشگاه ها

چاپ

آخرين نمايشگاه هايي كه پرديس صنعت در آنها حضور داشته است:

 

چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت - آذر 88

چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب دي ماه 88

ششمين نمايشگاه تخصصي صنعت خودرو - بهمن 88

 

dsc05309.jpg

dsc05317.jpg

dsc05334.jpg

سومين نمايشگاه تخصصي حمل و نقل، ترانزيت و خدمات گمركي - دي ماه 87

اولين نمايشگاه خودرو و صنايع وابسته - خرداد 88

هشتمين نمايشگاه تخصصي ماشين آلات  نساجي، چرم و صنايع وابسته - آبان 88

 

dsc05310.jpg

dsc05312.jpg

dsc05316.jpg

هفتمين نمايشگاه بين المللي صنايع و ماشين آلات چاپ، بسته بندي  - مرداد 87

پنجمين نمايشگاه بين المللي مواد شيميايي، رنگ، رزين و پوشش ها - مرداد 87

پنجمين نمايشگاه بين المللي فولاد و متالورژي، صنايع و معادن وابسته - مرداد 87

 

dsc05318.jpg

dsc05319.jpg

dsc05320.jpg

هفتمين نمايشگاه تخصصي كاشي، سراميك و سرويس هاي بهداشتي - خرداد 87

سومين نمايشگاه بين المللي صنعت - آذر 87

اولين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات راهسازي، ريلي و صنايع وابسته - آبان 87

 

dsc05321.jpg

dsc05322.jpg

dsc05323.jpg

دومين نمايشگاه تخصصي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب - دي 86

چهارمين نمايشگاه تخصصي صنعت خودرو - بهمن 86

پنجمين نمايشگاه بين المللي سنگ، صنايع و معادن وابسته - ارديبهشت 87

 

dsc05324.jpg

dsc05326.jpg

dsc05327.jpg

سومين نمايشگاه تخصصي صنعت خودرو - دي ماه 85

چهارمين نمايشگاه بين المللي سنگ، صنايع و معادن وابسته - ارديبهشت 86

دومين نمايشگاه بين المللي صنعت - آذر 86

 

dsc05328.jpg

dsc05329.jpg

dsc05330.jpg

پنجمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات دست دوم - آذر 83

ششمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات دست دوم - آبان 84

اولين نمايشگاه بين المللي صنايع كارگاهي، ماشين آلات و تجهيزات وابسته - آذر 85

 

dsc05332.jpg

dsc05333.jpg

dsc05334.jpg

 

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع