فرم درخواست خدمات

چاپ

 

        در صورت تقاضای قطعات و خدمات از واحد خدمات پردیس صنعت، فرم زیر را تکمیل نمایید.

        ارسال اطلاعات به منزلۀ درخواست قطعات و خدمات بوده و واحد خدمات پردیس صنعت از لحظه دریافت فرم، برنامه ریزی برای ارسال قطعات و اعزام نیرو را شروع خواهد کرد.

        لذا خواهشمند است با دقت و اختیار کامل از جانب مسئول مربوطه کارخانه، فرم زیر را تکمیل نمایید.

        موفق و پیروز باشید.

 


       

فرم درخواست خدمات
نام کامل پرکننده فُرم : *
لطفا نام و نام خانوادگی خود را کامل وارد نمایید.
تقاضای قطعات و خدمات برای: *
دستگاه مورد نظر را انتخاب کنید
عنوان کامل و مدل دستگاه :
Invalid Input
سریال دستگاه :
Invalid Input
توضیحات و دلیل درخواست خدمات : (کد فنی قطعات مورد نیاز نوشته شود)
Invalid Input
کد پرونده :
Invalid Input
نام کارخانه / شرکت : *
لطفا نام شرکت / کارخانه را وارد کنید .
نام مدیریت کارخانه / شرکت *
لطفا نام مدیریت کارخانه / شرکت را وارد کنید
ایمیل (برای اطلاع رسانی):
ایمیل معتبر نیست !
کد امنیتی: کد امنیتی:
   جدید
کد امنیتی صحیح نیست
تلفن ثابت : *
تلفن معتبر نیست
تلفن همراه : *
تلفن معتبر نیست
پیش از این از پردیس صنعت، خدمات گرفته اید؟ *
Invalid Input
آدرس کارخانه (محل دستگاه):
Invalid Input

 

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع