چکش هیدرولیکی سوسان

کد این محصول:

  
معرفی و مشخصات

از مهمترین کاربردهای چکش ، خرد کردن صخره های بزرگ، کندن صخره از کوه، تخریب سازه های بتونی، آسفالت جاده ها همچنین کار های مرتبط با حفاری تونل و بطور کلی انجام عملیات تخریبی می باشد.
به علت ایجاد ضربات بالا (در اثر ضربات متوالی روغن هیدرولیک) در مدار هیدرولیک، نصب سیستم چکش باید بصورت کاملا استاندارد طبق شرکت سازنده انجام گیرد 
سری سبک
SB40
SB50
SB60
سری متوسط
SB70
SB81
SB100
سری سنگین
SB121
SB140
SB151

SB151

SB140

SB121

SB100

SB81

SB70

SB60

SB50

SB40

Value

Value

Value

Value

Value

Value

Value

Value

Value

Unit

Description

4046

3427

2965

2354

1976/2008

1773

1353

915

307

kg

Operating Weight
(inc. Tool & Top Bracket)

8917

7553

6535

5188

4355/4325

3909

2983

2017

667

lb

3617

3461

3230

3041

2869

2729

2520

2060

1390

mm

Height
(inc. Tool & Top Bracket)

142.2

136.2

127.2

119.7

113.0

107.4

99.2

81.1

54.7

inch

760

710

710

620

620

620

498

438

350

mm

Width

29.9

28

28

24.4

24.4

24.4

19.6

17.2

13.8

inch

210~290

200~260

180~240

150~210

120~180

100~150

90~120

80~110

40~70

e/min

Oil Flow

55.5~76.6

50.8~68.7

47.6~63.4

39.6~55.5

31.7~47.6

26.4~39.6

23.8~31.7

21.1~29.1

10.6~18.5

gal/min

160~180

160~180

160~180

160~180

160~180

160~180

150~170

150~170

110~140

kg/cm2

Operating Pressure

2276~2560

2276~2560

2276~2560

2276~2560

2276~2560

2276~2560

2134~2418

2134~2418

1565~1991

psi

200~350

250~350

300~450

300~450

350~500

350~600

350~650

350~700

500~900

bpm

Impact Rate

1 ¼

 

پرسش و پاسخ

شما هم سوال خود را بپرسید:
کد امنیتی:
کد امنیتی
تصویر جدید
درخواست خرید
عنوان محصول:
نام شما:
ایمیل:
تلفن:
پیام:
کد امنیتی:

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع