تعمیر دکل لیفتراک

کد این محصول: 2010

031-33880391
031-33880391
031-33880391
0913-3189353
0912-4777929
031-33880391
  
معرفی و مشخصات

تعمیر یا تغییرات نابجای شاخک های لیفتراک  باعث ضعیف شدن خطرناک آنها می شود. شاخک ها همچنین می توانند توسط اثرات تجمعی سن، سایش، خوردگی، بلندکردن بیش از ظرفیت و استفاده نادرست آسیب می بینند.

شکست شاخک در طی کاربرد می تواند باعث آسیب به تجهیزات و بار شود یا حتی می تواند باعث آسیب شود. برنامه بازرسی و نگهداری مناسب شاخک می تواند در جلوگیری از شکست های ناگهانی شاخک در کار موثر باشد. تعمیرات و تغییرات شاخک باید تنها توسط تولیدکننده شاخک یا تکنسینی صاحب صلاحیت انجام شود کسی که در مورد مواد به کار رفته و مورد نیاز در جوش و فرآیند تیمار دمایی اطلاعات مورد نیاز را داشته باشد.

کاربران باید از نظر صرفه اقتصادی برگرداندن شاخک ها به تولیدکننده برای تعمیرات یا خرید شاخک های جدید ارزیابی داشته باشند که بسته به عوامل مختلفی همچون اندازه و نوع شاخک متفاوت است.

شاخک ها باید متناسب با اندازه، وزن و اندازه بار و اندازه لیفتراک استفاده شوند. درجه بندی بار در اکثر موارد روی شاخک قرار گرفته است در موقعیتی که فورا قابل دیدن است. عموما در بالا یا کنار میله شاخک قرار گرفته است.

در روی شاخک در 1500 پاند با مرکز بار 24 اینچ 1500×24 ثبت شده است.

شاخک با درجه 2000 کیلوگرم با مرکز بار 600 میلیمتر 2000×600 ثبت شده است.

مشخصات سازنده و سال و تاریخ ساخت نیز معمولا نشان داده شده است.

از سپردن تعمیر دکل لیفتراک و شاخک لیفتراک به هر فردی پرهیز کنید چرا که می تواند عواقب جانی و مالی جبران ناپذیری برایتان داشته باشد. بخش خدمات پس از فروش پردیس صنعت صاحب صلاحیت علمی و عملی برای تعمیر دکل لیفتراک و شاخک لیفتراک است. برای تعمیر دکل لیفتراک با این واحد تماس بگیرید.

پرسش و پاسخ

شما هم سوال خود را بپرسید:
کد امنیتی:
کد امنیتی
تصویر جدید
دریافت کاتالوگ

 

 

برای دانلود کاتالوگ کلی و جامع پردیس صنعت کلیک کنید: کاتالوگ جامع پردیس صنعت

درخواست خرید
عنوان محصول:
نام شما:
ایمیل:
تلفن:
پیام:
کد امنیتی:

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع