اسپاد ماشین عرضه كننده:

انواع جرثقيل و سازه دروازه اي، سقفي و بازويي : 
تک پل با ظرفيت 500 کيلوگرم تا 10 تن با دهانه 4 تا 26 متر
دوپل با ظرفيتهاي 2 تا 100 تن با دهانه هاي 6 تا 42 متر
سازه و جرثقيل بازويي با ظرفيتهاي 125 کيلوگرم تا 8 تن
جرثقيل دروازه اي با ظرفيت 1 تا 120 تن با دهانه 6 تا 23 متر
و انواع ديگر سازه هاي بالابري

PardisSanat PardisSanat PardisSanat PardisSanat PardisSanat

سازه جرثقیل

پردیس صنعت،

عرضه كننده :

جرثقيل هاي سيم بکسلي آويز از 1 تن تا 12/5 تن
جرثقيل هاي سيم بکسلي دوپل  از 3/2 تن  تا  100 تن
جرثقيل هاي Heavy Duty Class ) Open)  از 10 تن تا  250 تن
انواع سازه هاي جرثقيل هاي تك پل، دو پل، منو ريل، بازويي، ستوني بازويي، دروازه اي و نيم دروازه اي
جرثقيل هاي با قابليت حرکت در خطوط منحني
جرثقيلهاي گردان دوپل ودوقلاب سيم بکسلي
انواع سيستم هاي کنترلي (Pendant, Cab, Remote)
انواع سيستم هاي برق رساني (شين باسن بار، كابل جمع كن، پروفيل كابل و قرقره)
کله چرخ
 از يك تن تا 250 تن

- جرثقیل های سیم بکسلي آویز 
جرثقيل تك پل
وینچ آویز و منوریل

اين دسته از جرثقيل ها از تناژ 1 تن تا 12.5 تن و در دهانه 6 تا 30 متر قابل اجرا مي باشند . نوع سازه مي تواند بفرم Suspention , Monorail اجرا شود . سازه هاي فوق طبق استاندارد  Din4132 طراحي شده و مطابق با استانداردجوشکاری AWS D14 -1 و با دستگاه جوش اتوماتيک ساخته مي شود از مزاياي اين نوع جرثقيل ها هزينه کمتر و کارکرد آسان ( در ارتفاع پايينتر) مي باشد . در  جدول 2 ابعاد ، توان موتور و اطلاعات فني ارائه شده است .

  1 to 12.5 ton   Capa :
6 to 30 m   Span :
Din 4132   Design :
 AWSD 14-1   Welding :
Suspention & Monorail   Constraction :

 

- جرثقیل های سیم بکسلي دو پل
جرثقیل های جفت پل
وینچ دو پل

اين دسته از جرثقيل ها از تناژ 2/3 تن تا 100 تن و در دهانه 6 تا 30 متر قابل اجرا مي باشند . نوع سازه مي تواند به صورت دو تيپ PD , AD (موازي و عمود بر سازه ) اجرا شود . سازه هاي فوق طبق استاندارد Din 4132 طراحي شده و مطابق با استانداردجوشکاريََAWS D14 -1 و با دستگاه جوش اتوماتيک ساخته مي شود . در جدول 3 ابعاد ، توان موتور و اطلاعات فني ارائه شده است .

3.2 to 100 ton   Capa :
6 to 30 m   Span :
 Din 4132   Design :
AWSD 14-1   Welding :
Double   Constraction :

 

- جرثقیل های دروازه ای Gantry Crane


جرثقیل های دروازه ای
 وینچ دو پل و تک پل

 

اين دسته از جرثقيل ها از تناژ 2/3 تن تا 300 تن و در دهانه 6 تا 30 متر با قابلیت کنسول از یک طرف به صورت جفت پل و تک پل قابل طراحی و ساخت می باشد. مهمترین خصوصیت این جرثقیل ها استفاده در محیط های باز می باشد.
سازه های فوق طبق استاندارد Din 4132 طراحي شده و مطابق با استانداردجوشکاريََAWS D14 -1 و با دستگاه جوش اتوماتيک ساخته مي شود . در جدول 2 ابعاد ، توان موتور و اطلاعات فني ارائه شده است .  

3.2 to 300 ton   Capa :
6 to 30 m   Span :
 Din 4132   Design :
AWS 14-1   Welding :
Double  & Single  Constraction :
     


کلمات کلیدی:

سازه جرثقیل، جرثقیل سیم بکسلی، جرثقیل دروازه ای، نصب و فروش سازه جرثقیل

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع