انواع بالابر نفر

بالابرهای ریلی از دیگر خانواده ی بالابرهای نفری هستند که در انواع مختلف تک ریلی، دوریلی و چهار ریلی می باشند و قابلیت دسترسی به حداکثر ارتفاعات متفاوتی از 8 متر تا 18 متر را  فراهم می کنند و دارای سیستم هیدرولیکی هستند که با برق شهری یا باطری کار می کنند. ظرفیت بار سبد نیز از 130 تا  250 کیلوگرم متغیر است. این بالابرها دارای قطعاتی استاندارد بوده و دقت زیادی در ساخت آن ها صرف شده است و ضریب ایمنی آن ها بالاست.

 

بالابرهای نفری ریلی:
کلمات کلیدی:

انواع بالابر نفری، بالابر نفر، فروش بالابر نفر

شماره تماس: 

03133880391 و 09133189353

دریافت کاتالوگ جامع